Joos Gysen
Zaakvoerder Jozef II straat 40, B-1000 Brussel +32(0)486 798.113

Joos Gysen is zaakvoerder van MONDEA, joint venture tussen IDEA consult en MONDEL. Hij is licentiaat Bestuurskunde met aanvullende studies aan de KU Leuven en de Vlerick Leuven Gent Management School. Alvorens eerst MONDEL en daarna MONDEA op te richten was hij opleidingsdirecteur bij de Provincie Vlaams-Brabant en deed hij ervaring op als wetenschappelijk onderzoeker.

De voorbije jaren groeide Joos uit tot een gerespecteerd implementator en begeleider. Hij ondersteunde al verschillende overheden zoals agentschappen, gemeenten, OCMW, IVA, AGB, … . Dat doet hij zowel tijdens de fase van visie- en strategievorming als – en vooral – bij de vertaling naar de werkvloer. Dit zowel in de rol van adviseur, trainer, procesbegeleider, expert, initiator, project- en transitiebeheerder of interimmanager.